Công ty Esuhai Bến Tre Tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

Công ty Esuhai Bến Tre Tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản

Việc làm
Giới thiệu Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong
Giới thiệu Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong 1
Chính sách lao động và môi trường làm việc
Thuong Vu Thi Hong | 09/09/2023 15:44
Giới thiệu Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre
Giới thiệu Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre 1
Chính sách lao động và môi trường làm việc
Thuong Vu Thi Hong | 09/09/2023 14:57
Chi nhánh Công ty CP Tân Á Đại Thành tại Bến Tre tuyển dụng tháng 8/2023
Chi nhánh Công ty CP Tân Á Đại Thành tại Bến Tre tuyển dụng tháng 8/2023 1
Nhu cầu tuyển dụng của Công ty Tân Á Đại Thành ở Bến Tre tháng 82023
Thuong Vu Thi Hong | 09/09/2023 14:55
Công ty TNHH May mặc Alliance One tuyển dụng nhân sự
Công ty TNHH May mặc Alliance One tuyển dụng nhân sự 1
Thông tin tuyển dụng nhân sự tháng 52023
Thuong Vu Thi Hong | 08/09/2023 14:53
Trung  tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre 1
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre là đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm ngoài nước cho lao động trên địa bàn tỉnh
Thuong Vu Thi Hong | 07/09/2023 10:43
Lao động nước ngoài
Kết nối đưa LĐNN của tỉnh Bến Tre đến làm việc ngắn hạn tại tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc
Kết nối đưa LĐNN của tỉnh Bến Tre đến làm việc ngắn hạn tại tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc 1
Về việc đưa lao động nông nghiệp của tỉnh làm việc ở Hàn Quốc
Thuong Vu Thi Hong | 09/09/2023 15:06
Truyền thông công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài tại các xã ven biển
Thuong Vu Thi Hong | 09/09/2023 15:04
Trung  tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre 1
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre là đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm ngoài nước cho lao động trên địa bàn tỉnh
Thuong Vu Thi Hong | 07/09/2023 10:43
Bến Tre đưa 255 lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài
Bến Tre đưa 255 lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài 1
Hoạt động xuất khẩu lao động của tỉnh Bến Tre
Thuong Vu Thi Hong | 07/09/2023 08:15