Bến Tre tích cực triển khai chuyển đổi số

Bến Tre tích cực triển khai chuyển đổi số

Chuyển đổi số địa phương
Đơn vị hàng đầu về Chuyển đổi số & giải pháp công nghệ số
Đơn vị hàng đầu về Chuyển đổi số & giải pháp công nghệ số 1
Công ty TNHH EDUZ Giải pháp hệ sinh thái số
Trương Mạnh Tuấn | 17/09/2023 10:14
Giải pháp Hệ sinh thái số - Công nghệ nhân bản
Giải pháp Hệ sinh thái số - Công nghệ nhân bản 1
Giới thiệu công nghệ nhân bản Hệ sinh thái số
Trương Mạnh Tuấn | 08/09/2023 14:36
Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số lần thứ 6
Họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số lần thứ 6 1
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số CĐS tỉnh Bến Tre
Trương Mạnh Tuấn | 07/09/2023 09:19
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 1
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023
Trương Mạnh Tuấn | 07/09/2023 09:16
Bến Tre tích cực triển khai chuyển đổi số
Bến Tre tích cực triển khai chuyển đổi số 1
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 trong chuyển đổi số
Trương Mạnh Tuấn | 07/09/2023 09:13
Người dân dần hình thành thói quen không dùng tiền mặt
Người dân dần hình thành thói quen không dùng tiền mặt 1
Người dân từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm
Trương Mạnh Tuấn | 06/09/2023 16:33